HAKKIMIZDA

Okuluma Dokunma İnisiyatifi Neden Kuruldu?
Nasıl Örgütlendi? 2009 Haziran’ında İstanbul Eski Valisi Muammer Güler, İstanbul’da satışı planlanan 42 okuldan 22’si üzerinde satış çalışmaları olduğunun bilgisini kamuoyuna açıkladıktan sonra bu okullar üzerinden bir hareketlilik başladı.
             İlk somut bilgi, Beyoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden geldi. Eylül ayında bu okula 2009-2010 Eğitim öğretim yılında 9. sınıflara öğrenci alınmayacağı açıklandı.  Eğitim- Sen (KESK) 3 No’lu şube olarak yaptığımız çalışmalar sonucu bu okulun da satış programı içine alındığını öğrendik. Bu okulun öğretmenleri ve velileriyle görüşmeler yaptık. Değişik zamanlarda Eğitim-Sen 3 No’lu şube olarak Beyoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi‘nin satılmaması, kapatılmaması, bu okulun 9. sınıfına öğrenci alınması için eylemler yaptık. Eylem değerlendirmesinde okulların satışının sadece öğretmen,  öğrenci ve velileri değil bütün bir halkı ilgilendirdiği gerçeğinden hareketle bileşiminde sendikalar, dernekler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin de içinde yer alacağı geniş bir yelpazeyle yolumuza devam kararı aldık. Bu karar doğrultusunda bir çağrı yaptık. Bir araya gelen oluşumlarla ‘’Okuluma Dokunma İnisiyatifi’’ adı altında eylem, etkinlik ve çalışmalarımıza başladık.
 Satışı planlanan okulların önünde yaptığımız eylemler sonucu, resmi makamlarca o okulun satılmayacağı açıklamasının gelmesi bizi cesaretlendirdi. Başaracağımıza inanarak mücadelede istikrarı ilke edindik.
 Genelde AKP’nin özelleştirme politikalarına, özelde okulların satılmasına-özelleştirilmesine karşı olan ve bu temelde örgütsel karşı duruşa inanan her kurum ve bireyi Okuluma Dokunma İnisiyatifi’nin bir bileşeni olarak kabullendik.
 Haftalık olarak toplantılar yaptık. Okullar hakkında araştırmalar yapıp, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle görüştük. Veriler ve bilgilendirmeler ışığında kısa ve uzun vadeli çalışma takvimi oluşturduk. Bu yöntemler doğrultusunda okulların satışını engellemek için verdiğimiz fiili ve meşru mücadelemiz sürmektedir.