İLETİŞİM

OKULUMA DOKUNMA İNİSİYATİFİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ:

e-mail: okulumadokunma2010@gmail.com 
tel:       0 212 347 71 47
fax:      0 212 266 56 96