22 Şubat 2011 Salı

TOKİ'NİN PAZARLIKÇI ZİHNİYETİ DEŞİFRE EDİLDİ: 3 OKUL VER 100 OKUL AL!


Okuluma Dokunma İnisiyatifi, TOKİ'nin kar değeri yüksek 3 okul karşılığında100 okul yapacağını ilan etmesiyle ilgili olarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin Karaköy'deki binasında yapılan basın açıklamasında aşağıdaki metin okunarak TOKİ ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın pazarlığı ifşa edildi. 


BASINA VE KAMUOYUNA
(25. 01. 2011)

         Türkiye’de eğitim sistemi yıllardır sürdürülen gerici ve ötekileştirici politikalar sonucu tam bir çıkmazın eşiğine getirilmiştir. Gün geçmiyor ki eğitim alanında yaşanılan sorunlara bir yenisi eklenmesin. Özellikle AKP hükümeti döneminde eğitimde gerçekleştirilen kadrolaşmanın yanı sıra uygulanan neo-liberal ekonomik politikalar sonucu eğitimde yaşanan hızlı ticarileşme ve özelleştirme uygulamaları eğitim sistemimizi tam bir yozlaşma ve piyasalaşma batağına sürüklemiştir. Eğitim-öğretim giderek sadece parası olanların yararlanabildiği bir ayrıcalık haline gelmektedir.
         Oysa anayasanın 42. maddesi “kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır” der. Ancak her yıl daha fazla artan eğitim giderlerini karşılayamadığı için emekçilerin çocukları eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Dünyanın birçok ülkesinde devletler yurttaşlarına parasız, nitelikli kamusal eğitim olanakları sunuyor. Bizim ülkemizde ise eğitime bütçeden yeterli pay ayrılmazken, okulların ödenekleri her geçen yıl azaltılıyor. Okulların araç-gereç ihtiyaçları yeterince ve yenilenerek karşılanmıyor. Özel okullara yatırımda sınır tanımayan AKP hükümeti, sıra devlet okullarına geldiğinde üvey evlat muamelesi yapıyor. Okulları şirket öğrenciyi müşteri gören bu zihniyet her şeyi rant üzerinden değerlendirmeye devam ediyor. Sıra yeterli ödenek ayrılmayan, suyu, elektriği, doğalgazı kesilen devlet okullarının satılmasına geldi. Şimdi okullar satışa çıkarılıyor. Amaç devlet okullarını merkezden uzaklaştırıp özel okullara alan açmaktır.
         Geçen yıl İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ile satılması planlanan okullarla ilgili bir görüşme yaptık. Konu kapsamlı hazırladığımız dosyayı kendisine sunduk. Sayın Yıldız, okul satışlarının kendisinin göreve gelmesinden önce başladığını, kendi müdürlük döneminde de devam ettiğini belirti. Milli Eğitim Müdürü okul satışlarının (kendi deyimiyle takasın) toplum için, kamu yararına olduğunu savundu. Satışa arsası değerli okullardan başlanacağını ve bir okul bedeliyle birçok okul yapılacağını belirtti.
         Geçtiğimiz günlerde de, TOKİ’ye 3 okul verip, 100 okul alacağız masalını basına açıkladı. Öncelikli olarak satışı planlanan okullar Etiler Lisesi, Levent Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesidir. Bu okulların ortak özelliği Etiler semtinde, AKMERKEZ’e bitişik, çok yüksek emlak rantına sahip olmalarıdır. Bu okullar TOKİ’ye verilecek ve karşılığında kent dışında göz boyama amaçlı birkaç devlet okulu yapılacaktır. Bu okullarda okuyan emekçi çocuklarının çoğu servis ücreti veremez. Yüzlerce çocuk ekonomik nedenlerle, özellikle de kız öğrenciler eğitimden yoksun kalacaktır. TOKİ 100 değil, isterse 300 okul yapsın. Yeter ki halkın okulları rant nedeniyle kapatılmasın!
         Başka çarpıcı bir örnek daha verelim. Esenyurt Ali Kul Çok Programlı Lisesinin yanında alışveriş merkezi yapılmasına engel oluşturan yüksek gerilim hattı elektrik direğinin okul bahçesine alınmasında Sayın Milli Eğitim Bakanı hiçbir sakınca görmemiştir. TBMM’nin de verdiği yanıtta bu açıkça görünmektedir. Bunlar için yeter ki yandaşların rant ve kar beklentileri kesintiye uğramasın.
         Biz Okuluma Dokunma İnisiyatifi olarak diyoruz ki: Okulları satarak eğitim-öğretimin sorunlarını çözemezsiniz. Okulların satılması eğitimin var olan sorunlarına yeni bir halka daha ekler. Eğitimin paralı hale getirilmesi, özel okullar, dershaneler eğitimde fırsat eşitliğini zaten yok etmiştir. Şimdi devlet okullarını satarak var olan bu sorunlara yenilerini eklemiş olursunuz.
         Aylardır okulların satışını engellemek için mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Okulların satılmasını engellemek için satışı planlanan okulların önünde basın açıklamaları yaptık, velilere ulaşıp binlerce imza topladık ve İstanbul Valiliğine verdik Bir broşür hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Biz Okuluma Dokunma İnisiyatifi olarak bir kez daha diyoruz ki; okulların satılması AKP’nin piyasacı özelleştirmeci ve her alandaki rantçı anlayışının bir sonucudur. Dün olduğu gibi, bu gün de, yarın da, okulların satışını engellemek için mücadelemizi genişleterek sürdüreceğiz.

         AKP ELİNİ OKULUMDAN ÇEK! 
         OKULLAR HALKINDIR SATILAMAZ!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder